Kvalitets- & Miljöpolicy

ProAnalys & Oljedepå AB skall leverera varor och tjänster som uppfyller kundernas krav. ProAnalys & Oljedepå AB har fokuserat sin idé kring hissbranschens behov och smörjmedelshantering för att minimera tunga lyft och oljespill.

ProAnalys & Oljedepå AB strävar efter

 • att tillfredsställa våra kunders behov
 • att minska leveranstider
 • att förebygga fel
 • att samarbeta med våra kunder och leverantörer för att uppnå bättre totallösningar i ett längre perspektiv
 • att sätta människors hälsa och säkerhet i centrum

ProAnalys & Oljedepå AB arbetar endast med ISO-certifierade oljeleverantörer. Alla våra produkter genomgår vid produktion laboratorietester för att säkerställa gällande viskositetsnormer. Oljeleverantörer är Q8 Oils, Exxon Mobil, Fuchs Lubricants samt Gazprom.

ProAnalys & Oljedepå AB är det enda bolaget i Sverige speciellt inriktat på distribution och försäljning av smörjmedel till hiss- och rulltrappsfirmor.

ProAnalys & Oljedepå AB är privatägt och arbetar kontinuerligt för att förbättra och utveckla både produkter och hantering med målet att vara så skonsam som möjligt mot miljön.

ProAnalys & Oljedepå AB tar sitt miljöansvar genom

 • att vi utvecklat ett unikt oljeleveranssystem som eliminerar spill och att spilloljan återvinns istället för destrueras
 • att vi använder miljövänliga emballage för destruktion
 • att vi följer gällande miljölag och har egna krav på miljö och säkerhet
 • att vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att uppnå bättre totallösningar i ett längre perspektiv
 • att vi sätter människors hälsa och säkerhet i centrum
 • att vi har den kompetens som är nödvändig för att miljön blir en naturlig del i verksamheten