6707-45 Central 2000 (4,5kg/hink)

Litium/komplexbaserat centralsmörjningsfett. Avsett för alla typer av system. Passar bra för smörjning av trägejdrar på hissar.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.