6571-08 El Greco 220 (4×5-lit & 1×12-lit)

Helsyntetisk växellådsolja. Rekommenderas för kugg- och snäckväxlar där det är önskvärt med längre bytesintervaller. Polyalfaolefinbaserat smörjmedel för extrema belastningsförhållanden. Klarar drifttemperaturtoppar upp till +140°C vid kontinuerlig drift. Temporära temperaturtoppar upp till +210°C. Oljan är blandbar med mineraloljebaserade smörjoljor.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.