1140-420/1140-421 El Greco med Moly (4×5-lit & 1×12-lit)

Syntetisk skruvhissolja. Polyalfaolefin/molybdenisulfidsuspensionbaserat smörjmedel i första hand avsett för extrema temperaturer och belastningsförhållanden för skruvhissar. Lämpar sig väl för materialkombinationer som stål, mässing och brons.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.