6142-13 Glidlagerolja (12×1-lit)

(15W-40) Motorolja för bensin – och dieselmotorer med eller utan turbo. Uppfyller ledande motortillverkares normer. Även lämplig som hydraulolja samt i vissa transmissioner och konvertrar. Extremt goda slitageskyddade egenskaper som rekommenderas till glidlager.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.