6575-08 Goya NT 220 (4×5-lit)

Hissväxellådsolja mineral. Mineralolja av EP-typ avsedd för kugg- och snäckväxlar där svåra driftförhållande råder t ex vid höga tryck och låga varvtal samt för allmän maskinsmörjning.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.