671909 Handel 68 (20-lit)

Hydraulolja för mobila och stationära hydraulsystem. Högt viskositetsindex och goda lågtemperaturegenskaper möjliggör användning inom ett mycket brett temperaturintervall.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.