1600-06 Master Blåsrent (250 ml x 12p)

Master Blåsrent är en absolut ren och säker produkt som kan användas för att avlägsna damm och andra partiklar på och i datorer, TV-apparater, kopieringsmaskiner, skrivmaskiner, data, kameror, mikroskop, skrivare, tangentbord samt andra mekaniska och elektroniska komponenter. Produkten är inte brännbar eller giftig och kan enkelt och effektivt användas överallt.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.