1500-03 Master Maskinren (400 ml x 6-p)

Ett effektivt lösningsmedel som täcker de flesta behoven av rengöring av maskiner. Produkten används med fördel före lödning, limning och för avfettning och rengöring av t.ex bromsar.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.