1150-220 Mobil Glygoyle HE 30 (4×4-lit & 1×12-lit)

Polyglykolbaserat smörjmedel i första hand avsett för extrema temperatur- och belastningsförhållanden för kugg- samt snäckväxlar. Kan även användas till smörjning av kedjedrev, glid- och rullager samt övriga högtemperatursapplikationer. Används där det är önskvärt med längre bytesintervaller. Ej blandbar med andra oljor.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.