1010 Rembrandt Moly S2 (12×400 ml)

Ett smörjfett med hög smörjförmåga och rostskyddande tillsatser. Förstärkt med molybdensulfid vilket ger mycket hög tålighet mot tryck och stötbelastningar.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.