Kvalitets & miljöpolicy

ProAnalys & Oljedepå AB skall leverera varor och tjänster som uppfyller kundernas krav. Vi har fokuserat vår idé kring hiss- och rulltrappsbranchens behov och smörjmedelshantering för att minimera tunga lyft och oljespill.

ProAnalys & Oljedepå AB strävar efter:

 • att tillfredsställa våra kunders behov
 • att minska leveranstider
 • att förebygga fel
 • att samarbeta med våra kunder och leverantörer för att uppnå bättre totallösningar i ett längre perspektiv
 • att sätta människors hälsa och säkerhet i centrum

 

ISO certififering

ProAnalys & Oljedepå AB arbetar endast med ISO-certifierade oljeleverantörer. Alla våra produkter genomgår vid produktion laboratorietester för att säkerställa gällande viskositetsnormer. De största oljeleverantörerna vi har ett tätt samarbete med är Q8-Oils, SDO Energi, Exxon Mobil, Fuchs Lubricants och G-Energy.

Vi är det enda bolaget i Sverige som är speciellt inriktat på distribution och försäljning av smörjmedel till hiss- och rulltrappsfirmor.

Vi på ProAnalys & Oljedepå arbetar kontinuerligt för att förbättra och utveckla både produkter och hantering med målet att vara så skonsam som möjligt mot miljön genom:

 

 • att vi utvecklat ett unikt oljeleveranssystem som eliminerar spill
 • att vi använder miljövänliga emballage för destruktion
 • att vi följer gällande miljölag och har egna krav på miljö och säkerhet
 • att vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att uppnå bättre totallösningar i ett längre perspektiv
 • att vi sätter människors hälsa och säkerhet i centrum
 • att vi har den kompetens som är nödvändig för att miljön blir en naturlig del i verksamheten

ProAnalys & Oljedepå AB

ProAnalys & Oljedepå AB är ett svenskt företag samt det enda bolaget i Sverige som är speciellt inriktat på distribution och försäljning av smörjmedel till hiss- och rulltrappsfirmor.

Kontakt 

Grindstuvägen 38
167 33 Bromma

Tel: 08 21 19 00 
info@proanalys.com 

En del av