700 Absodan 10 kg (18 lit) säck

Absodan är ett mångsidigt absorberingsmedel som används av ett flertal räddningstjänster runt om i landet. Absodan baseras på råmaterialet moler, som är ett hundraprocentigt miljövänligt material med starka, absorberande egenskaper. Absodan är ett granulat med fin kornstorlek som kan tränga ner i sprickor och porer. God friktion även med mättat granulat. För alla vätskor. Utmärkt på vägbanor, där det krävs snabbsugande granulat. Lätt att samla in.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.