1105-20 Holbein Bio Plus (20-lit)

Syntetisk hydraulolja baserad på omättade estrar för åretrunt- bruk i mobila och stationära hydraulsystem. Anpassad för användning i känsliga områden där hög biologisk nedbrytbarhet är ett krav t.ex. vattentäkter. Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser. Holbein Bio Plus består till 90% av förnyelsebara råvaror.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.