1160-460 Mobil Glygoyle 460 4L (4×4-lit & 1×12-lit)

Polyglykolbaserat smörjmedel i första hand avsett för extrema temperaturer och belastningsförhållanden för kugg – och snäckväxlar. Ej blandbar med andra oljor.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.