1172-05 Mobil Vactra Oil No. 2 (4×4-lit, 1×12-lit & 20-lit)

Smörjmedel av högsta kvalitet för smörjning av horisontella och vertikala glidbanor i moderna maskinverktyg. Utmärkt stickslipprestanda.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.