100-5 Petroleum Cleaner (4×5-lit)

Lågaromatiskt avfettningsmedel för tvätt och rengöring inom industrin. Löser med lätthet olja, fett, vägsalt och övrig smuts.

För vidare frågor om produktinformation och säkerhetsdatablad kontakta Proanalys på: info@proanalys.com eller på telefon: (+46) 08-21 19 00.